Kontakt on-line: dział handlowy 1 | dział handlowy 2 | dział techniczny (centrale kopiarki)
 
 

Regulamin

§ 1. Strony transakcji
§ 2. Przedmioty transakcji
§ 3. Składanie zamówień
§ 4. Potwierdzanie i realizacja zamówień
§ 5. Formy płatności
§ 6. Termin realizacji
§ 7. Dostawa towaru
§ 8. Gwarancja
§ 9. Reklamacje i zwroty

§ 10. Ochrona prywatności i inne prawa
§ 11. Postanowienia końcowe


§ 1. Strony transakcji

1. Sklep internetowy www.itel.net.pl jest usługą firmy ARTKOMTEL.

Właścicielem sklepu www.itel.net.pl, a zarazem strona dokonującą sprzedaży jest firma
ARTKOMTEL z siedzibą w Katowicach przy ul. Sosnowej 29.
NIP: 954-26-77-034
Regon: 241249247 , 
Tel./Fax: (32) 760-22-60
Adres poczty elektronicznej sklepu: sklep@itel.net.pl

Obszarem działania sklepu www.itel.net.pl firmy ARTKOMTEL jest to obszar Polski.

2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym www.itel.net.pl jest przędsiębiorstwo lub instytucja, zwaną dalej Klientem. Osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej sklep www.itel.net.pl i właściciel sklepu nie obsługują. Osobie fizycznej która skontaktuje się z naszą firmą zostanie zaproponowany sklep specjalizujący się w obsłudze klienta detalicznego.

§ 2. Przedmioty transakcji

1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez Strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach http://www.itel.net.pl// w chwili składania zamówienia.

2. Firma ARTKOMTEL własciciel sklepu www.itel.net.pl wyłącza całkowicie z umowy sprzedaży instrument prawny jakim jest rękojmia. Przedsiębiorca, przedstawiciel firmy lub instytucji składając zamówienie w firmie ARTKOMTEL godzi się jedynie na objęcie kupowanego produktu gwarancją producenta.
3. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty i są objęte pełną gwarancją producenta.
4. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
5. Ceny produktów nie uwzględniają kosztu transportu. Koszt transportu generowany jest automatycznie w formularzu zamówienia podczas składania zamówienia, przy czym jest to koszt obowiązujący przy płatności przelewem (przedpłata) . W przypadku podjęcia przez Klienta decyzji o płatności gotówką u kuriera (wysyłka za pobraniem) kwota dopłaty za taka usługę zostanie przedstawiona Klientowi do akceptacji przez pracownika ARTKOMTEL drogą elektroniczną lub telefonicznie.
6. Firma ARTKOMTEL zastrzega sobie prawo do zaproponowania Klientowi zamiennika zamawianego towaru w sytuacji kiedy zamówiony produkt nie może być wysłany do klienta. Klient ma prawo do nie wyrażenia zgody na dostarczenie zamiennika rezygnując w ten sposób z dostawy zamówionego towaru. Zamówienie wówczas jest anulowane.

§ 3. Składanie zamówień

1. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym www.itel.net.pl odbywa się poprzez:

- wypełnienie formularza zamówienia znajdujący się na stronie produktu;
- przesłanie zamówienia e-mailem na adres e-mail: sklep@itel.net.pl
lub inny adres podany na stronach internetowych Sklepu;
- przesłanie zamówienia faksem na numer (32) 760-22-60.

2. Nie są przyjmowane zamówienia składane telefonicznie.

§ 4. Potwierdzanie i realizacja zamówień

1. Każde zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie Internetowym www.itel.net.pl zostanie potwierdzone przez system automatycznie drogą elektroniczną, jednakże nie jest to równoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji. Przyjęcie zamówienia do realizacji musi zostać potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną przez pracownika sklepu www.itel.net.pl realizującego zamówienie.
2. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest telefonicznie bądź drogą elektroniczną (e-mail) przez pracownika Sklepu w ciągu 2 dni roboczych.
3. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości potwierdzenia telefonicznego lub braku odpowiedzi na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
4. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Klientem a Sklepem Internetowym www.itel.net.pl.
5. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przy użyciu środka porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez sklep i decyduje o chwili zawarcia umowy. Od momentu zawarcia umowy informacja o jej istotnych elementach, tj. o asortymencie i cenie wiąże oferenta. Niezależnie od powyższego, w razie zmiany asortymentu lub ceny poszczególnych produktów w czasie pomiędzy złożeniem zamówienia a przyjęciem go do realizacji, Klient ma prawo zrezygnować z zakupu danego artykułu, aż do momentu realizacji zamówienia.
6. Sklep www.itel.net.pl firmy ARTKOMTEL zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży produktu wybranego przez Klienta nie później niż na 2 dni przed terminem realizacji zamówienia. O fakcie odstąpienia od umowy Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu lub telefonicznie przez pracowników firmy ARTKOMTEL.
7. Klient ma prawo anulować zamówienie, jednak od chwili wysłania towaru Klient nie może anulować zamówienia, czyli na dzień przed terminem dostawy.
8. W przypadku, braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, Klient zostanie bezzwłocznie poinformowany drogą elektroniczną poprzez e-maila podanego przy zamówieniu lub telefonicznie.

§ 5. Formy płatności

1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:
- za pobraniem - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki;

- gotówką w siedzibie firmy;
- przelewem przed dostawą towaru - przelew należy wysłać na konto wskazane na stronie sklepu
2. Klient dokonuje przelewu dopiero po przyjęciu zamówienia do realizacji, co zostanie potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną przez pracownika realizującego zamówienie. Automatycznie wysyłane przez system elektroniczne potwierdzenia złożenia zamówienia, nie są równoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji
3. Do zakupionego towaru dołączany jest dokument sprzedaży: faktura VAT. Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z cena sprzedaży obowiązując w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.
4. Firma ARTKOMTEL rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto wskazane na stronie sklepu równowartości złożonego zamówienia wraz z kwotą dostawy. Na przelewie prosimy podać nazwę podmiotu gospodarczego bądź instytucji składającej zamówienie, numer zamówienia, a także symbol zamawianego produktu, aby płatność mogła być jak najszybciej zidentyfikowana . Należy pamiętać o czasie, niezbędnym na przepływ środków na rachunek sklepu i dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do wybranego terminu dostawy zamówienia.

§ 6. Termin realizacji

1. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w naszym magazynie lub w magazynach centralnych producentów i zwykle nie przekracza 5 dni roboczych.
2. Czas realizacji jest to czas, który upływa od potwierdzenia przyjęcia do realizacji złożonego zamówienia do chwili wysłania paczki ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
3. Zamówienie złożone z kilku towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
4. Firma ARTKOMTEL zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru u producenta. W takim przypadku Klient zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany.
5. Czas dostawy przesyłką kurierską wynosi 2 dni robocze od dnia nadania w przypadku dostawy do dawnych miast wojewódzkich oraz 3 dni roboczych w przypadku dostawy do pozostałych miejscowości.
6. O przewidywanym czasie realizacji Klient jest indywidualnie powiadamiany telefonicznie lub przez e-mail w momencie potwierdzania przyjęcia zamówienia.

§ 7. Dostawa towaru

1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym www.itel.net.pl realizowane są na terenie całego kraju.
2. Dostawy krajowe realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską GLS.
3. Koszt dostawy pokrywa Klient. Wartości opłat za przesyłkę podawane są przez system w momencie składania zamówienia.

4. Wartości opłat uzależnione są od wagi produktu, wybranej formy płatności oraz formy dostawy towaru.

5. W przypadkach niektórych grup produktowych może zostać doliczona opłata przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy. Wynika ona z kosztu jaki ARTKOMTEL ponosi przy dostawie produktu na miejsce odbioru osobistego wysłanego z magazynu bądź dostawcy. Jeśli powyższy koszt jest doliczony to informacja taka pojawia się w momencie składania zamówienia.

6. Klient ma prawo negocjować koszt wysyłki lub ewentualny koszt dostawy zamówionego produktu do siedziby firmy ARTKOMTEL przy wyborze opcji - odbiór osobisty.

7. Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy.
8. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą podpisania pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
9. Odbierając towar Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem (model, kolor, itp).
10. W przypadku zamówień nie zrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego sklep firmy ARTKOMTEL zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu zamówienia w przypadku ponownego dostarczenia produktu pod prawidłowy, skorygowany przez Klienta adres.

§ 8. Gwarancja

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie Internetowym www.itel.net.pl są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji zależy od producenta.

2. W umowie sprzedaży produktów kupowanych poprzez sklep internetowy www.itel.net.pl firma ARTKOMTEL wyłącza calkowicie instrument rękojmii. Kupowane produkty objęte są jedynie gwarnacją producenta.
2. Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta. Wszystkie karty gwarancyne są podstemplowane pieczęcią naszej firmy. Na życzenie Klienta karty gwarancyjne nie zostana podbite, w związku z dalszą odsprzedażą zakupionego produktu. Jeżeli karta gwarancyjna produktu nie została wypełniona przez nasz sklep , prosimy po rozpakowaniu przesyłki o przesłanie jej na adres firmy ARTKOMTEL.  Wypełnioną kartę niezwłocznie odeślemy do Państwa z powrotem.
3. W przypadku awarii sprzętu należy kierować się do jednego z autoryzowanych punktów serwisowych producenta w kraju (spis autoryzowanych serwisów znajduje się na stronie internetowej producenta bądź bezpośredniego importera produktu, w każdej sytuacji można zadzwonić na infolinię sklepu, gdzie Klient zostanie poinformowany o najbliższym autoryzowanym serwisie od miejsca zamieszkania Klienta)

§ 9. Reklamacje i zwroty

1. W przypadku przesyłki towaru kurierem, przy odbiorze towaru należy obowiązkowo sprawdzić stan przesyłki oraz zgodność produktu ze składanym zamówieniem (model, kolor, itp). Jeśli przesyłka nosi znamiona uszkodzenia należy sporządzić stosowny protokół w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej oraz skontaktować się z handlowcem firmy sklepu www.itel.net.pl. Nie zastosowanie się do powyższej procedury, uniemożliwi wszczęcie postępowania reklamacyjnego (warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej "protokołu reklamacji").
2. Po odbiorze przesyłki ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić do sklepu www.itel.net.pl firmy ARTKOMTEL .

3. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty dostarczenia towaru bez podania przyczyny. Zwracany towar musi posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, powinien być kompletny, nie może być używany i nie może nosić śladów użytkowania. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą (w przypadku zaksięgowania jej kopią) oraz pisemna deklaracją zwrotu.
Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszt wysyłki oraz odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem lub na koszt naszej firmy.

§ 10. Ochrona prywatności i inne prawa

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę ARTKOMTEL Artur danych firmy lub instytucji zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883. Dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do realizacji zamówienia i nie będą udostępniane innym firmom do jakichkolwiek celów.
2. Zawartość Sklepu Internetowego www.itel.net.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
3. Wszystkie wymienione produkty oraz nazwy są używane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi znakami towarowymi producenta.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że umieszczone opisy i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o transakcji o kontakt.
2. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego Klienta (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
3. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Realizacja sprzedaży w sklepie www.itel.net.pl odbywa się według poniższego regulaminu. Złożenie zamówienia w sklepie www.itel.net.pl firmy ARTKOMTEL oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z poniższego regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.
5. Wymagania techniczne korzystania z usług sklepu internetowego:
a) dostęp do Internetu
b) komputer z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer w wersji 5.5 lub wyższą
c) rozdzielczość ekranu minimum 800 x 600 przy czym serwis optymalizowany jest dla rozdzielczości 1024x768.
d) Komputer klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies" oraz aktywny interpretator JavaScript
6. Klient w celu lepszej komunikacji ze sklepem internetowym www.itel.net.pl firmy ARTKOMTEL posiada następujące możliwości kontaktu:
- drogą elektroniczną poprzez e-maila: sklep@itel.net.pl
- telefonicznie
- faksem
- komunikatorem internetowym gadu-gadu,
- telefonią internetową Skype.

 
 
 
producent
we wszystkich kategoriach